Energie van Bewoners voor Bewoners

Energie hebben we dagelijks nodig en is één van de sectoren waarin zich momenteel een institutionele revolutie voltrekt.

Welkom op de website van stichting Future Energy Systems

Energie hebben we dagelijks nodig en is één van de sectoren waarin zich momenteel een institutionele revolutie voltrekt. Dat biedt kansen voor nieuwe markten waarbij belangen van bewoners voorop staan. Het recent gepubliceerde Opiniestuk “Virtuele Energiecentrales via Energy Commons” laat de essentie en focus zien van bewonersdraagvlak, maar ook dat de energie transitie robuuste technologie en open source softwareoplossingen behoeft die moeten voldoen aan alle privacy randvoorwaarden. Juist daar zien we kansen waaraan we willen werken.

Wat ons motiveert is samenwerking en co-creatie, leren van onze ervaringen, en elkaars complementariteit in ons voordeel laten werken. Slagvaardigheid, met een sterke ondersteunende organisatie. Dat sluit naadloos aan bij de nieuwe visie van Europa: “Herstel en voorbereiding voor de volgende generatie”.

Europa zet in op groene en digitale transities mede als reactie op Covid-2019.

Link naar de Europese Commissie

De Energy Common

Een Energy Common is een coöperatieve vereniging (coöperatie). Het is een rechtspersoon waarvan het belangrijkste orgaan wordt gevormd door de leden. De leden zijn bewoners van een bepaald gebied of streek die gezamenlijk voor duurzame energie willen zorgen en die energie ook met elkaar willen delen. De opbrengsten van de binnen de Energy Common opgewekte energie komen daardoor toe aan de leden.

De Energy Common beheert een op de buurt afgestemde compositie van zonnepanelen, warmtepompen, andere opwekkers zoals micro-wkk, warmteopslag, thuisbatterijen, buurtbatterijen, windmolens en/of een warmtenet welke wordt aangestuurd door nieuwe, intelligente software. De bewoners bepalen hoe een Energy Common tot stand komt, hoe het eruit ziet en waar deze voor dient. Het gaat om mensen in een buurt die samen, door middel van goede afspraken een Common realiseren en beheren. Een huishouden switcht van de huidige energieleverancier naar het energiecollectief van de buurt – de Common. Zo ontstaat een buurteconomie. Onderling wordt afgesproken hoe de duurzaam opgewekte energie uit de Common wordt verdeeld en opgeslagen wordt in een thuis- of buurtaccu voor later gebruik. Zo wordt de buurt een kleine, zelfvoorzienende energiecentrale. De Energy Common de energieleverancier (ESCO of energy service company) van de leden.

Partners