Ons Doel

Het bundelen van krachten binnen verschillende sectoren op het gebied van energie, gebiedsontwikkeling en sociale innovatie

Onze Visie

Een duurzame samenleving creëren waarbij duurzaam opgewekte energie als een gemeenschappelijk goed wordt gezien. Hierdoor ontstaan nieuwe verdienmodellen die passen binnen de bredere trend van bewoners die het heft in eigen hand nemen en niet meer afhankelijk willen zijn van de klassieke energieleveranciers.

Onze Missie

Onze missie is het ondersteunen en bundelen van krachten van lokale energieorganisaties – Energy Commons. In de komende jaren ligt de focus van FES op transitiebegeleiding, beschikbaar maken van bewezen oplossingen en de normalisatie van nieuwe, innovatieve en duurzame producten en diensten.  FES werkt aan innovatieve concepten met gerenommeerde organisaties en in de praktijk geteste technologie om Energy Commons te ondersteunen.

 

Onze Activiteiten

 • Bekendheid geven aan Energy Commons en de daaruit voortkomende transities.
 • Het bevorderen van nieuwe bestuursmodellen, integraal en samen met de bewoners.
 • Het stimuleren van incubatie van bewonersinitiatieven bij de voor hen beste oplossing en het stimuleren van samenwerking door het met elkaar verbinden van bewoners, bedrijven, overheden, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.
 • Het helpen arrangeren van financiële middelen.
 • Het bevorderen van relevante innovatieve technologie (hardware en software) en de nadere ontwikkeling, integratie, implementatie en activering ervan.
 • Het opzetten van programma’s en projecten met een symbiose van menselijke, maatschappelijke, ecologische en economische waarden.
 • Het repliceren van beproefde oplossingen, schaalbaar en herhaalbaar volgens het model van een open source community.
 • Het voorkomen van leveranciersafhankelijkheid door stimuleren van uitwisselbaarheid en open standaarden, open data formaten en protocollen.
 • Het organiseren van schaal door gezamenlijke aanbesteding voor te ontwikkelen uitwisselbare, schaalbare en repliceerbare oplossingen.
 • Het creëren van faciliterende capaciteit en dat beschikbaar stellen.
 • Het leveren van betrouwbare en landelijk/internationaal gedragen informatievoorziening d.m.v. een website en informatiepakketten en online tools, van energiescans tot realisatie en nazorg en een marktplaats van voorbeelden uit de hele wereld.
 • Het organiseren van uitwisselen van ervaringen voor bewoners en lokale bedrijven d.m.v. sociale media en bijeenkomsten.
 • Het organiseren van symposia, congressen en lezingen.
 • Alle middelen die bevorderlijk kunnen zijn aan het doel van de stichting.