Energy Commons

Commons zijn hulpbronnen die toegankelijk zijn voor alle leden van een groep. Wij organiseren Energie Commons voor buurten en wijken.

Een common is een op de buurt afgestemde compositie van de meest optimale mix van lokale duurzame energiebronnen die worden aangestuurd door nieuwe, intelligente software. Het gaat om mensen in een buurt die samen, door middel van goede afspraken, een common realiseren en beheren.

Buurteconomie

Een huishouden switcht van de huidige energieleverancier naar het energiecollectief van de buurt; de common. Zo ontstaat een buurteconomie. Onderling wordt afgesproken hoe de duurzaam opgewekte energie uit de common wordt verdeeld en opgeslagen wordt in een thuis- of buurtaccu voor later gebruik. Zo wordt de buurt een kleine, zelfvoorzienende energiecentrale.

Wat is financieel haalbaar?

De Energie Common stelt alleen maatregelen voor als het financieel haalbaar is en aardgasvrij binnen de woonlasten van bewoners gerealiseerd kan worden. Daarbij worden bewoners volledig ontzorgd. Met bewoners wordt afgesproken dat zij het bedrag dat ze gemiddeld per maand kwijt waren aan hun energieleverancier nu betalen aan de Energie Common in de vorm van een Energie Prestatie Vergoeding (EPV), met een maximum van het gemiddelde over de laatste drie jaar per maand.

Bewoners gebruiken zoveel als mogelijk de door hun zelf opgewekte energie aangevuld met collectief opgewekte buurtenergie. Want soms is de hoeveelheid energie die je zelf opwekt, of samen met de buurt onvoldoende.

Energie corridors worden ontwikkeld om de duurzaam opgewekte energie van buitenaf, bijvoorbeeld energie opgewekt door een zonneweide of windmolen of een bedrijf net buiten de buurt, in jouw buurt te brengen. Hierbij worden voorzieningen getroffen om de energiebalans in de omgeving te handhaven; ook de verkoop van te veel opgewekte energie behoort tot de mogelijkheden.

Daarvoor krijgen bewoners een energiebundel. Overschrijden ze de bundel, dan kunnen ze daarop aangesproken worden en moet ze extra betalen. De totale energiekosten voor een huishouden blijven gelijk of dalen.

Energie Common neemt hiermee een deel van de taken van de klassieke energieleverancier op zich. Zij monitort het energieverbruik.