Peter de Bie

Chief Executive Officer / Senior Adviseur

Peter brengt 15 jaar internationale CEO/general management en P&L-ervaring mee bij corporates met 200 of meer medewerkers en start-ups.

Peter helpt graag bedrijven/start-ups met een sterke eindgebruiker focus op het gebied van energie, data en algemeen welzijn. Dikwijls betekent dit dat er buiten de bestaande paden getreden dient te worden. Kortom veranderingen en doelgerichte innovaties.

Daarbij is het nodig om continue voeding te houden met de markt.

Als doelgerichte innovator altijd op jacht naar creatieve, nieuwe oplossingen. Peter voegt waarde toe door innovatieve ideeën versneld naar de markt te brengen. Peter stelt de vragen, die nog wel eens onbesproken blijven. Het vermogen om te observeren, te netwerken, te experimenteren en te associëren, vormt een sterke basis van waaruit hij vaak ziet wat anderen niet zien, zowel qua kansen als qua knelpunten. Hierdoor kan hij snelheid genereren en tegelijkertijd risico’s verminderen.

Peter weet wat er nodig is om producten of diensten te ontwikkelen en succesvol in de markt te zetten, zowel qua snelheid, timing en kosten.

Peter heeft 6,5 jaar zijn eigen startup geleid en weet ook op dat vlak wat er komt kijken.

Peter heeft opleidingen aan de MIT, Insead, Oxford en Wharton gevolgd. Deze opleidingen hebben hem de tools gegeven die essentieel zijn voor het behalen van succes met innovaties in de markt, waaronder de Innovator’s Method (Insead, Furr) en Data-driven Decision-Making (MIT, Brynjolfsson).