Opiniestuk

Dit Opiniestuk beschrijft op hoofdlijnen ons gedachtegoed. Het is een belangrijke aanzet om samen Energy Commons op te zetten en technologie daarvoor in co-creatie te ontwikkelen en slim toe te passen.

We zien een toekomst waarin veel huishoudens niet langer zullen betalen voor energie op de wijze zoals dat nu gebeurt.

In het ‘slimme duurzame huis’, waar verwarming, koeling en huishoudelijke apparaten aan elkaar en het net zijn aangesloten, kunnen huishoudens zich abonneren op in de buurt georganiseerde energiediensten. Huishoudens kunnen hun elektriciteitsverbruik verhogen of verlagen afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid op het net. Dit betekent dat de rol van elektriciteitsleveranciers, zoals we die nu kennen, zal veranderen. Er zal een nieuwe rol komen voor het organiseren van flexibiliteit waarbij energiepatronen van huishoudens worden samengevoegd. Huishoudens gaan meedoen in het balanceren van ons energienet waardoor piekbelasting wordt verlaagd. Dat voordeel geven we door aan huishoudens.

Daarnaast zien we de opkomst van hernieuwbare gassen die aardgas vervangen. We zien ook ontwikkelingen in warmtenetten. Allemaal veranderingen die van belang zijn voor het optimaliseren van de buurtenergievoorziening.

Energy Commons zullen de markt betreden en consumenten nieuwe diensten aanbieden. Duurzaamheid en kostenverlaging zijn daarbij belangrijke prikkels. Dat is waar de stichting Future Energy Systems voor staat.

Verbinden; Versterken; Vernieuwen

Met een sterk groeiende groep van organisaties gaan we periodiek melden waar we zijn aangekomen en waar we naar toe denken te gaan. Daarvoor zijn we een Routekaart aan het opstellen. Verbinden. Versterken. Vernieuwen.

VERBINDEN van mensen met nieuwe ideeën, initiatieven, capaciteiten en durf om over hun eigen schaduw te ondernemen. VERSTERKEN van het gevoel dat onze programma’s en projecten er toe doen, dat wij het verschil kunnen maken en dat we aan zet zijn. VERNIEUWEN van onze buurt, onze wijk, onze gemeente, Nederland, andere landen van ons Koninkrijk, Europa en daarbuiten. En dat implementeren.

Jullie inzichten zijn voor ons waardevol. Daarom vragen we jullie om contact met ons op te nemen of ons te mailen. Contactinformatie vinden jullie hiernaast en hieronder.

Omdat we internationaal samenwerken is de oorspronkelijke tekst in het Engels. Dit is de vertaling in het Nederlands.

Geef je mening

7 + 4 =

FES respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, zullen wij ze vertrouwelijk verwerken en gebruiken om u relevante informatie te verschaffen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden ingeval u hierop een beroep doet om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Door uw gegevens te verstrekken, stemt u in met deze voorwaarden. In het geval u hier niet mee eens bent, verstrek dan niet uw gegevens.